Přeskočit na obsah
Domů » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Anna Kastl

Se sídlem: Anna Kastlová, Čížebná 22, 351 34 Nový Kostel

IČ: 74313398, DIČ: CZ8554211930

Jsme plátci DPH.

Zapsáno u živnostenského úřadu podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Cheb

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Anna Kastl (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.annakastl.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Objednávka zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– Objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu
– Počtu kusů objednávaného zboží
– Ceně za zboží
– Způsobu dopravy
– Informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Potvrzení objednávky

Prodávající potvrdí přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzená objednávka je závazná, uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnosti za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami e-shopu www.annakastl.cz

O průběžném vyřízení a expedici objednávky je kupující informován emailem. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího informaci a návrh řešení a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Cena zboží a platební podmínky

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platební podmínky pro ČR

– doporučujeme použití online platební brány a uhrazení objednávky rychlým online bankovním převodem nebo online platební kartou

– Bezhotovostně převodem na účet KB a.s. – 107-1825480277/0100

Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Převodem na účet – platba musí být připsána do 3 pracovních dnů na náš účet. Pokud platbu v této lhůtě neobdržíme, objednávka se automaticky ruší.

Platební podmínky pro SR

– doporučujeme použití online platební brány a uhrazení objednávky rychlým online bankovním převodem nebo online platební kartou

DOPLNIT  eurový účet

Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Převodem na účet – platba musí být připsána do 3 pracovních dnů na náš účet. Pokud platbu v této lhůtě neobdržíme, objednávka se automaticky ruší.

Dodací podmínky: 

Náklady na dodání zboží (poštovné a balné) jsou uvedeny v objednávce kupujícího. Číslo zásilky obdrží kupující automaticky na svoji e-mailovou adresu po odeslání zásilky.

Ceník poštovného a balného:  

ZPŮSOB DORUČENÍPOŠTOVNÉ, BALNÉ ČR – doručení na adresuPOŠTOVNÉ, BALNÉ ČR – doručení na výdejní místoPOŠTOVNÉ, BALNÉ SR
Doporučená zásilka/balík  89,- CZK69,- CZK 3,99 EUR

Zásilky jsou vyexpedovány prostřednictvím vybraného doručovatele. Zboží expedujeme do 3 dnů od obdržení platby na náš účet a do 14 dnů při šití na zakázku. Pokud požadujete expresní expedování, kontaktujte ihned po odeslání objednávky na e-mail: info@annakastl.cz

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím bude zásilka odeslána zpět prodávajícímu. 

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto dodatečným doručováním. 

V případě nevyzvednutí zásilky bere kupující na vědomí, že je povinen nahradit prodávajícímu skutečné náklady spojené s odesláním zásilky kupujícímu a zavazuje se uhradit prodávajícímu částku ve výši 200 Kč (poštovné, balné a další náklady spojené s odesláním a přijetím zásilky).

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího hlášení o reklamaci. Prodávající má právo vyzvat kupujícího o dodání výrobku k posouzení reklamace. 

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně. Kupující je povinen hlásit prodávajícímu závadu ihned po převzetí zboží. Na zakoupené zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. O reklamaci nás informujte emailem.  Lhůta pro vyřízení reklamačního řízení je 30 dnů. Pokud bude reklamace uznána ve Váš prospěch, bude Vám vrácena částka na Váš účet, nejpozději však do 14-ti dnů od přijetí reklamovaného zboží. 

U vrácení zboží z důvodu reklamace je zákazníkovi vrácena částka za zboží, poštovné související s vyexpedováním objednávky, plus poštovné, které vynaložil kupující na vrácení zboží (maximálně však do výše poštovného souvisejícího s vyexpedováním zboží)

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte prosím vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Formulář ke stažení se nachází zdeREKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. 

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je povinen vrátit částku za poštovné a balné. V případě částečného vrácení zboží je zákazníkovi vrácena pouze částka za zboží bez poštovného. Pokud Kupující z důvodu vrácení části zboží z objednávky nesplňuje podmínky pro již poskytnutou množstevní slevu, přepočítá Prodávající hodnotu objednávky dle aktuálních cen v době objednání a vrátí Prodávajícímu částku odpovídající rozdílu mezi aktuální hodnotou objednávky a hodnotou vráceného zboží. Prodávající bude Kupujícího o tomto výpočtu informovat.   

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základy smlouvy přijal, a to stejným způsobe, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Soutěže

Prodávající příležitostně věnuje do partnerských soutěží poukázku na výběr zboží na eshopu www.annakastl.cz. Výherce takové poukázky bere na vědomí, že do hodnoty poukazu se započítávají ceny zboží uvedené na eshopu před případnými množstevními slevami. 

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnost předchozího znění obchodních podmínek. 

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Anna Kastlová, Čižebná 22, Nový Kostel, 351 34 , adresa elektronické pošty: info@annakastl.cz

Ochrana osobních dat

Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů. Neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

Nový Kostel, dne 22. 6. 2021